Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2016 byla dozorčí a správní radou schválena dne 27.4.2017. Můžete si jí přečíst na: Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva za rok 2017 byla správní a dozorčí radou schválena 1. června 2018. Můžete si jí přečíst na: Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva za rok 2018 byla správní a dozorčí radou schválena 5. června 201í. Můžete si jí přečíst na:Výroční zpráva 2018 s obr na web