Vymezení účelu

Vymezení účelu nadačního fondu dle zakládací listiny:

Nadační fond byl založen za účelem:

  1. podpory a rozvoje podmínek pro úspěšnou výuku,
  2. podpory a rozvoje školního poradenského pracoviště,
  3. spoluvytváření nabídky volnočasových a vybraných aktivit pro žáky školy,
  4. zmírnění sociálních rozdílů a zajištění rovných příležitostí mezi žáky (financování škol v přírodě, jazykových pobytů, výletů apod.),
  5. podpory a přípravy projektů zaměřených na zlepšení prostředí školy a jejího blízkého okolí.

Školou se pro účely rozumí Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2.

Výše popsaného účelu bude nadační fond dosahovat zejména poskytováním příspěvků. Vedle toho může nadační fond vykonávat následující činnosti související s jeho účelem:

  1. preventivní programy a projekty, prezentace a rozvoj profilace školy,
  2. vědecké, odborné, výchovné, kulturní a další podobné projekty,
  3. příprava a pořádání kulturních akcí a komunitních programů.