Vymezení účelu

Vymezení účelu nadačního fondu dle zakládací listiny:

“Nadační fond byl založen za účelem:

  1. zkvalitnění výchovně-vzdělávací práce ve škole, tj. podpory činnosti asistentů pedagogů a pedagogů včetně jejich dalšího rozvoje (vzdělávání a zvyšování kvalifikace apod.),
  2. zmírnění sociálních rozdílů a zajištění rovných příležitostí mezi žáky (financování škol v přírodě, jazykových pobytů, výletů apod.).

Školou se pro účely této zakládací listiny rozumí Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2.

Výše popsaného účelu bude nadační fond dosahovat zejména poskytováním příspěvků. Vedle toho může nadační fond vykonávat následující činnosti související s jeho účelem:

  1. preventivní programy a projekty, prezentace a rozvoj profilace školy,
  2. vědecké, odborné, výchovné, kulturní a další podobné projekty.”

Svoboda_NF