Podpořili jsme

V školním roce 2016/17 jsme díky sponzorským darům a příspěvků rodičů žáků školy podpořili:

  • Rozšíření pozice školního psychologa – peněžní příspěvek ve výši 50 000 Kč díky projektu Čtení pomáhá
  • Zajištění pozice asistenta pedagoga pro třídy, do nichž není asistent pedagoga přidělen k žádném dítěti – peněžní příspěvek ve výši 60 000 Kč
  • Dozor ve školní relaxační zóně pro 1. pololetí – peněžní příspěvek ve výši 20 000 Kč
  • Dozor ve školní relaxační zóně pro druhé pololetí – peněžní příspěvek ve výši 22 000 Kč
  • Zajištění rovných příležitostí: obědy na školní rok 2016/2017 a školní pomůcky pro jednoho žáka školy – peněžní příspěvek 5000 Kč (v případě nedočerpání, budou finance vráceny na účet fondu) a 900 Kč. (Obě částky byly zaplaceny přímo na účty školy)