Vyhlášení loga

Vítězné logo výtvarné soutěže „Logo pro Svobodu nadační fond přátel školy“ V úterý 8. 2. 2016 se ve škole sešla porota, aby vybrala logo, které bude reprezentovat Svobodu – nadační fond přátel školy. Členy poroty, kromě zástupců nadačního fondu, byla paní učitelka Mgr. Ivana Žáková Jílková a zástupkyně žákovského parlamentu Magdalena Kriegerová. Soutěže se účastnilo 62 návrhů, výběr vítězného loga byl těžký. Hlavní motivy, které se v návrzích opakovaly, byly ruce a vlaštovka se školou. Hodnocení prací bylo více kolové. Každý člen poroty nejprve vybral několik návrhů, které se mu nejvíce líbily, v dalších kolech se…

3. 3. 2016

Vyhlášení soutěže

Prostřednictvím žákovského parlamentu a školních novin byla vyhlášena: Výtvarná soutěž “Logo pro Svobodu – nadační fond přátel školy” Vezměte si barvy, pastelky, fixy či co se vám zachce a navrhněte nám logo. Fantazii se meze nekladou. Nakreslete, co podle vás nejlépe charakterizuje práci asistentů pedagogů, vašich učitelů, speciálních pedagogů, školního psychologa či vychovatelek. Vaše výtvarné práce na kreslicí čtvrtce o velikosti A4 na zadní straně podepište, označte vaší třídou a odevzdejte do 1. února 2016 vašemu zástupci žákovského parlamentu. Nejlepší práce budou vystaveny v hale škole a vítězné logo bude oceněno. Svoboda – nadační fond…

10. 1. 2016

Vánoční trhy – poděkování

Milí rodiče, vážení přátelé školy, děkujeme Vám za finanční příspěvek, který byl nadačnímu fondu poskytnut jako část výtěžku z vánočních trhů, a prosíme ty z Vás, kteří mohou tento fond podporovat, aby tak činili i v budoucnu.

1. 1. 2016