Kdo jsme

Do Základní školy a Mateřské školy, Praha 6, náměstí Svobody 2 chodí naše děti a děti našich přátel. Tato škola jim kromě kvalitního vzdělání poskytuje bezpečné zázemí a prostor, ve kterém tráví podstatnou část svého dětství. Jak bude takový prostor vypadat, můžeme do velké míry ovlivnit i my. Máme tuto školu rádi, vážíme si práce a nadšení jejích pedagogů a asistentů pedagogů, a proto jsme se rozhodli jí aktivně pomáhat prostřednictvím nadačního fondu.

Proto chceme:

  • podporovat činnost asistentů pedagogů,
  • podporovat kreativitu pedagogů ,
  • pomoci rozšířit činnost školního psychologa a speciálních pedagogů,
  • podpořit pedagogy, kteří by se věnovali volnočasovým aktivitám žáků druhého stupně v rámci školního klubu,
  • zajistit rovné příležitosti mezi žáky (např. financováním školy v přírodě, adaptačního kurzu, lyžařského výcviku, jazykového zájezdu apod. pro žáky ze sociálně znevýhodněných rodin).

Do jaké míry se nadačnímu fondu bude dařit vytyčené cíle naplňovat, záleží jen na Vás, na rodičích žáků a na přátelích naší školy. Budeme rádi za jakýkoliv příspěvek a podporu.

Svoboda_NF
Svoboda – nadační fond přátel školy zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu N, vložce číslo 1311
Adresa sídla: Nám. Svobody 2, čp. 930, Praha 6 – Bubeneč, PSČ 160 00
IČ: 046 17 932
Kontakt: svoboda.nadacni.fond@gmail.com