Kdo jsme

Jsme rodiče žáků Základní školy a Mateřské školy, Praha 6, náměstí Svobody 2. Do této školy chodí naše děti a děti našich přátel. Tato škola jim kromě kvalitního vzdělání poskytuje bezpečné zázemí a prostor, ve kterém tráví podstatnou část svého dětství. Jak bude takový prostor vypadat, můžeme do velké míry ovlivnit i my. Máme tuto školu rádi, vážíme si práce a nadšení jejích pedagogů a asistentů pedagogů, speciálních pedagogů a dalších pracovníků školy, a proto jsme se rozhodli jí aktivně pomáhat prostřednictvím nadačního fondu.

Proto chceme:

  • pomoci rozšířit činnost školního psychologa a speciálních pedagogů,
  • podporovat činnost asistentů pedagogů,
  • podporovat kreativitu pedagogů ,
  • podpořit pedagogy, kteří by se věnovali volnočasovým aktivitám žáků druhého stupně v rámci školního klubu,
  • zajistit rovné příležitosti mezi žáky (např. financováním školy v přírodě, adaptačního kurzu, lyžařského výcviku, jazykového zájezdu apod. pro žáky ze sociálně znevýhodněných rodin).

Do jaké míry se nadačnímu fondu bude dařit vytyčené cíle naplňovat, záleží jen na rodičích žáků a na přátelích naší školy. Budeme rádi za jakýkoliv příspěvek a podporu.

Svoboda_NF
Svoboda – nadační fond přátel školy zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu N, vložce číslo 1311
Adresa sídla: Nám. Svobody 2, čp. 930, Praha 6 – Bubeneč, PSČ 160 00
IČ: 046 17 932
Kontakt: svoboda.nadacni.fond@gmail.com