Kdo jsme

Kdo jsme?
Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Náměstí Svobody. Do této školy chodí naše děti, kromě kvalitního vzdělání jim poskytuje bezpečné zázemí a prostor, ve kterém tráví podstatnou část svého dětství. Jak bude takový prostor vypadat, můžeme do velké míry ovlivnit i my. Máme tuto školu rádi, vážíme si práce a nadšení jejích pedagogů a asistentů pedagogů, speciálních pedagogů a dalších pracovníků školy, a proto jsme se rozhodli jí aktivně pomáhat prostřednictvím Svoboda – nadačního fondu přátel školy.

Pravidelně shromažďujeme finanční i nefinanční příspěvky za účelem všestranné podpory školy, jejích žáků i pedagogů
a zlepšení podmínek pro vzdělávání. V rámci sdružení pracují všichni členové dobrovolnicky a zdarma a veškeré finanční prostředky putují na realizované projekty.

Aby nám bylo líp
Zlepšujeme školní prostředí, aby bylo pro naše dětí podnětné a rozvíjelo jejich vědomosti a talenty.

Aby síly byly
Přispíváme na zvýšení úvazků školního psychologa, asistentů pedagogů a zajištění dozoru v relaxační zóně.

Aby všichni mohli
Pomáháme zapojit sociálně znevýhodněné děti do plnohodnotného školního života.

Do jaké míry se nám bude dařit vytyčené cíle naplňovat, záleží jen na rodičích žáků a na přátelích naší školy. Budeme rádi za jakýkoliv příspěvek a podporu.
Fond rodičů a přátel školy Svoboda
Svoboda – nadační fond přátel školy zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu N, vložce číslo 1311
Adresa sídla: Nám. Svobody 2, čp. 930, Praha 6 – Bubeneč, PSČ 160 00
IČ: 046 17 932
Kontakt: info@nfsvoboda.cz