Darujte

 

Pokud se chystáte přispět našemu fondu, tedy škole a jejím žákům, máte nyní dočasně možnost odečíst si ze základu daně větší částku. Pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022, lze odečíst vždy nejvýše 30 % sníženého základu daně. Poté se opět hranice vrátí na původních 10 %.

Dárce – fyzická osoba, může od základu daně odečíst dar, pokud přesáhne v úhrnu 2 % základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč ve zdaňovacím období. Dále je zastropována maximální výše odečitatelných darů. Tato maximální výše činila do konce roku 2019 rovných 15 % základu daně. Za období kalendářního roku 2020 a 2021 lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně. Poté se hranice vrátí opět na 15 %.

Dárce – právnická osoba, může od základu daně odečíst dar, pokud jeho hodnota činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu šlo odečíst maximálně 10 % ze sníženého základu daně (základu daně sníženého o daňové ztráty z minulých let, odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání). Pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022, lze odečíst vždy nejvýše 30 % sníženého základu daně. Poté se opět hranice vrátí na původních 10 %.

Prosíme, vyplňte registrační formulář. Vaše registrační údaje potřebujeme proto, abychom Vám mohli vystavit potvrzení o poskytnutí daru pro daňové účely.

Vyplněním registračního formuláře a odesláním daru souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. za účelem zasílání informací o využití daru a o činnosti organizace. Vaše údaje nebudou zneužity ani předány třetím stranám.

Číslo dárcovského účtu je 115-1753030217/0100.

Všem dárcům za jejich podporu děkujeme.