Darujte

Rozhodnete-li se Svobodu – nadační fond přátel školy, tedy školu a její žáky, podpořit libovolnou částkou, prosíme, vyplňte registrační formulář. Vaše registrační údaje potřebujeme proto, abychom Vám vystavit potvrzení o poskytnutí daru pro daňové účely.

  • Fyzické osoby mohou odečíst výši daru ze svého daňového základu, pokud jeho celková výše převyšuje 1 000 korun a nebo se jedná o částku, která je vyšší než 2 % daňového základu. Celkem lze tímto způsobem odečíst maximálně 15 % z daňového základu.
  • Právnické osoby mohou odečíst výši daru ze svého daňového základu, pokud jeho celková výše převyšuje 2 000 korun. Celkem lze tímto způsobem odečíst maximálně 10 % z daňového základu.

Vyplněním registračního formuláře a odesláním daru souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. za účelem zasílání informací o využití daru a o činnosti organizace. Vaše údaje nebudou zneužity ani předány třetím stranám.

Číslo dárcovského účtu je 115-1753030217/0100.

Všem dárcům za jejich podporu děkujeme.