Aktuální informace k PŘÍSPĚVKŮM do SDRUŽENÍ RODIČŮ

26. 9. 2023

Na úvod VELKÉ PODĚKOVÁNÍ všem za příspěvky do fondu sdružení rodičů!

Na třídních schůzkách konaných v září vám byla představena nová forma příspěvku do sdružení rodičů (formálně nazýváno Nadace Svoboda) – spojení platby do třídního fondu s příspěvkem do sdružení rodičů ve výši alespoň 300 Kč za dítě za rok. Za iniciativy a podpory vedení školy jsme tímto zjednodušili proces příspěvku do fondu sdružení rodičů. Jedním platebním příkazem vyřešíte dvě platby najednou.

PROČ JSME TO UDĚLALI

Dlouhodobě se snažíme získat pravidelné měsíční dobrovolné finanční příspěvky do fondu sdružení rodičů, které se v plné výši vrací na podporu školních aktivit. Bohužel z aktuálních cca 600 dětí ve škole dostáváme pravidelnou platbu od 72 rodičů dětí.

Pravidelný jednorázový roční příspěvek ve výši alespoň 300 Kč za každé dítě pomůže stabilizovat rozpočet sdružení a lépe plánovat, jak s obdrženými finančními prostředky účelně pracovat.

PŘÍSPĚVEK PŘÍMO NA ÚČET FONDU JE STÁLE MOŽNÝ

Nová forma (roční platba za dítě hrazená společně s příspěvkem do třídního fondu) rozhodně nic nemění na možnosti přímých pravidelných příspěvků na účet sdružení rodičů (Nadace Svoboda č. ú. 115-1753030217/0100) nebo prostřednictvím portálu Darujme.cz. Pokud již posíláte, můžete posílat dál a nemusíte posílat navržených 300Kč/dítě. 

Pokud i nadále zůstanete našimi pravidelnými „přímými“ plátci, případně pokud se jimi stanete, budeme rádi.

Rodiče letošních prvňáčků přispívali už v červnu 300 Kč/dítě na přímo na účet našeho sdružení. Za podporu velice děkujeme!

Pokud k příspěvkům do sdružení rodičů, jejím aktivitám a činnostem máte jakýkoliv dotaz, ozvěte se nám! Více informací na www.nfsvoboda.cz a také na emailu info@nfsvoboda.cz

Aktuální informace o sdružení rodičů naleznete na
www.nfsvoboda.cz