Proběhl 2. ročník DobroDne Svobody

12. 6. 2022

Vážení a milí přátelé Svobody!

Máme za sebou další ročník našeho Dobro Dne, který proběhl společně s finále soutěže Svoboda má talent ve čtvrtek 9. června. Sešli jsme se po dlouhé době všichni ve školní aule a užili si skvělé dopoledne.

Program velmi zábavně uváděl herec Tomáš Měcháček. Děkujeme! Dobro Den vynesl do našeho školního fondu skvělých 53 650 korun. Děkujeme! Dobro Dne na podporu školní psycholožky a relaxační zóny si všimla i společnost LEGO, která všem dětem naší školy věnovala kostičky LEGO do relaxační zóny. Děkujeme!

Celkem se prodalo 1073 lístků, z toho 970 na prvním stupni a 99 na druhém. Rekordmany v počtu zakoupených lístků i v zisku cen se staly třídy 2. A, 3. A, 4. A a 5. A. Jména dětí z těchto tříd padala opravdu často. Blahopřejeme a děkujeme! 

Děkujeme paní ředitelce, celému učitelskému sboru, dětem a rodičům, že umožnili svou štědrostí akci uskutečnit. Celý výtěžek jako vždy putuje do fondu rodičů a přátel školy a bude použitý na splnění našich cílů. Těmi hlavními jsou dorovnání plného úvazku školní psycholožky, zajištění dozoru a vybavení relaxační zóny a samozřejmě podpora znevýhodněných dětí např. úhradou nákladů spojených se školními výlety do zahraničí nebo na školy v přírodě.

Děkujeme všem stávajícím dárcům, vítáme všechny nové pravidelné i nahodilé dárce. Přejeme vám krásné léto a těšíme na další skvělé akce na podporu naší školy v novém školním roce.


Galerie