Vzhůru za nepravidelnými slovesy!

4. 1. 2022

Vážení rodiče dětí, přátelé a podporovatelé naší základní školy, dovolte, abychom vás přivítali v novém roce a poděkovali za podporu, kterou věnujete tomu, aby se naše děti měly ve škole ještě lépe. Před Vánocemi proběhla akce Vánočka pro Svobodu, v rámci které jsme vybírali do fondu prodejem máslových vánoček z pekařství Lichtenberg a našich fondových balicích papírů. A zde jsou výsledky a fanfára pro vás!

107 prodaných vánoček s čistým výtěžkem 12 075 Kč
92 balicích papírů s čistým výtěžkem 4 600 Kč
Peněžní dary navíc 2 740 Kč
Celkově akce vynesla do fondu 19 415 Kč

Po vánočních prázdninách čekala na děti další várka polepených schodů. Druhým tématem jsou vybraná nepravidelná slovesa v angličtině, celkem 26 sloves mezi halou a prvním patrem. Doufáme, že to pomůže dostat je pod kůži. V motivačních i výukových polepech interiéru školy budeme pokračovat. Náměty získáváme přímo od dětí prostřednictvím žákovského parlamentu. Pokud máte nějaký nápad i vy, sem s ním na e-mail info@nfsvoboda.cz

Nadační fond Svoboda založený při ZŠ náměstí Svobody rodiči žáků pravidelně shromažďuje finanční i nefinanční příspěvky za účelem všestranné podpory školy, jejích žáků i pedagogů a zlepšení podmínek pro vzdělávání. Fond tvoří rodiče dětí z naší školy, pracují v rámci fondu zdarma, dobrovolnicky a veškeré finanční prostředky putují na realizované projekty. Pro letošní školní rok jsme se zaměřili na tyto tři hlavní oblasti:

Aby síly byly
Přispíváme na zvýšení úvazků školního psychologa, asistentů pedagogů a zajištění dozoru v relaxační zóně.

Aby všichni mohli
Pomáháme zapojit sociálně znevýhodněné děti do plnohodnotného školního života.

Aby nám bylo líp
Zlepšujeme školní prostředí, aby bylo pro naše děti podnětné a rozvíjelo jejich vědomosti a talenty.

Staňte se i vy přítelem naší školy a pomozte nám splnit stanovené cíle!
• Přispívat můžete jednorázově nebo pravidelným příkazem na účet fondu 115-1753030217/0100
• Online přes platformu Darujme.cz přímo z mobilu
• Nákupem na našich charitativních akcích

Děkujeme škole, všem ve fondu a nejvíce vám všem podporovatelům a přejeme vše nejlepší v novém roce.