Mazanec pro dobrou věc vynesl 13 400 Kč

1. 4. 2021

Prodejem velikonočních mazanců z Lichtenbergova pekařství jsme utržili do fondu neuvěřitelných 13 400 Kč. A to díky tomu, že většina z vás přispěla víc. Celkem jste objednali 101 mazanců a za to vám všem patří obrovské díky! Vaše příspěvky jdou do poslední koruny na dobrou věc. Vybíráme na zachování plného úvazku naší školní psycholožky, která je nyní důležitější než kdy jindy pro desítky žáků a rodičů i pro naše učitele ke zvládnutí distanční výuky. A díky vám jsme zase o pořádný kus blíž našemu cíli.


Galerie