Školní psycholožka: Kyslíková maska pro děti, rodiče i učitele, když dochází dech.

24. 2. 2021

Školní psycholožka Mgr. Anna Čermáková

Školní nadační fond Svoboda založili rodiče žáků s cílem shromažďovat finanční prostředky a použít je na zlepšení podmínek dětí v naší škole. Ať už se jedná o bezpečné a smysluplné trávení volného času po škole, podporu efektivnějšího vzdělávání dětí včetně žáků se speciálními potřebami, nebo rozšíření úvazku školní psycholožky. A právě tento cíl, který se díky podpoře vás rodičů prozatím podařilo splnit, se ukázal jako stěžejní. Distanční výuka přinesla obrovskou změnu do života žáků, učitelů i rodičů. A je skvělé, že po celou dobu uzavření škol může být školní psycholožka k dispozici všem, kteří potřebují pomoc. Požádali jsme paní psycholožku Annu Čermákovou o krátký rozhovor, abyste ji poznali blíže a nebáli se ozvat se svými problémy. Je tady pro vás – žáky i rodiče.

 „Díky své pozici mám možnost pozorovat, jak prožívají současnou situaci všechny strany – žáci, učitelé i děti, a mohu říct, že v naprosté většině všichni chtějí to samé a všichni dělají vše nejlépe, jak mohou a jak jim situace dovolí,“ začíná Anna vlídně náš rozhovor.

Jak dlouho na naší škole působíte?

„Přesně rok, nastoupila jsem krátce před jarním přechodem na distanční výuku“.

Tak to jste nastoupila právě včas. Byla to určitě i pro vás nová zkušenost, přechod na online.

„Samozřejmě, na naší škole nemám takové srovnání, jak by moje práce vypadala za běžné výuky a jak vypadá distančně. Během první vlny jsem ihned oslovila děti i rodiče s možností podpory během online výuky. Velice si vážím důvěry všech, kteří ji využili, ať už telefonicky, e-mailovou formou, nebo prostřednictvím online konzultací v Teams. V průběhu jarního lockdownu jsem měla možnost spolupracovat s učiteli a konzultovat s nimi problematiku v rámci jednotlivých tříd. Ve spolupráci se školní speciální pedagožkou Lenkou Mikešovou jsme vypracovaly projekt Školní Výzvy, ve kterém jsme každý týden nabízely žákům možnost dobrovolně se zapojit do motivačních aktivit zaměřených na aktivaci a motivaci v této zvláštní době. V září jsem pak měla možnost znovu se sejít s žáky v jednotlivých třídách a seznámit se s nimi formou her. Druhá vlna nás nezaskočila tak překvapivě, nicméně byla někdy psychicky náročnější.“

 S kým jste nyní nejčastěji v kontaktu?

„Nejvíce určitě s učiteli, řeším s nimi jednotlivé žáky i třídy (v této době spíše jednotlivé žáky), a pak s žáky. Většinu konzultací se snažím mít prezenčně, a to i s žáky, kteří do školy nechodí, některé realizujeme přes Teams. V neposlední řadě jsem v kontaktu i s rodiči a dá se říct, že stávající kontakt s nimi je častější než v dobách běžné výuky.“

O kolik dětí a rodičů se jedná?

„To je těžké odhadnout, na konzultace mívám tak tři žáky denně, s učiteli jsem v kontaktu neustále. Co se týká telefonických konzultací rodičů, někdy se ozvou dva denně, někdy pět, u konzultací e-mailem je to podobné. Kromě těchto jednorázových konzultací mám v dlouhodobé péči 16 žáků.“

Představíte nám nejčastější oblasti problémů, které řešíte?

„Naprostá většina žáků nižších ročníků, se kterými pracuji, v současné době řeší právě distanční výuku a obtíže s ní spojené. To samé se dá říct o rodičích. Nespokojenost s tím, že jsou tak dlouhou dobu doma je jedním z hlavních témat. Často se řeší motivace
k učení a problémy se vztahy, především jim ale chybí zdravý kontakt. S žáky devátých tříd potom řeším kariérové poradenství a volbu dalších škol. U vyšších ročníků je velmi častá demotivace k učení, je patrné, jak velký vliv má u starších dětí na vztah ke škole možnost socializace.“

Přináší nedostatek osobního kontaktu nějaké nové problémy do komunikace mezi
žáky a učiteli?

„Někdy obavy žáků ze školy z neosobního kontaktu přímo pramení. Často také dochází
k nedorozumění právě kvůli distanční formě komunikace, kdy mají žáci zbytečné obavy,
které nedokáží okamžitě s vyučujícími řešit. V mnoha případech stačí vytvořit komunikační most mezi učiteli a žáky, nebo učiteli a rodiči. Někteří žáci mají větší problém říci si o pomoc, nebo přiznat, že na něco zapomněli. V tomto směru bych ráda podpořila žáky i rodiče v tom, aby se nebáli svoje obavy sdělit. Naprostá
většina učitelů, i když jsou vyčerpaní, má velké pochopení pro žáky, kteří se občas v online výuce ztrácí.“

Co byste poradila dětem a jejich rodičům prostřednictvím našich stránek?

„Chtěla bych vašim rodičům, vám dětem i učitelům složit velkou poklonu a popřát hodně sil. Přikládám také prosbu, buďte k sobě i ke svému okolí velkorysí a nebojte se komunikovat. Kvůli distanční výuce dochází k velkému množství zbytečných
nedorozumění, strachů a nejistot, které se dají vyřešit tím, že se o nich začne mluvit.“

Děkujeme za rozhovor.

Pokud cítíte, že vám distanční výuka přerůstá přes hlavu, hromadí se problémy
v komunikaci, nebojte se a řekněte si o pomoc. Školní psycholožka je tu pro vás.
Můžete ji kontaktovat na e-mailu: anna.cermakova@zs-ns2.cz

Nadační fond na práci školní psycholožky přispívá. Na školní rok její práce potřebujeme vybrat 140 000 Kč. Děkujeme za jakýkoliv příspěvek.