Revitalizace zeleně před školou – jak pokračujeme

6. 1. 2021

Cílem připravovaného návrhu bylo vytvořit přívětivé prostředí k odpočinku a krátkodobému trávení času v travnatém prostoru před školami na náměstí Svobody. Plánování úprav prostranství mělo proběhnout se zapojením žáků a učitelů obou základních škol. Participativní proces však musel být kvůli probíhající pandemii redukován na dotazníkové šetření, které přes svůj omezený formát dalo architektům cenné informace o tom, jak žáci prostor využívají a jaké funkce by měl nový mobiliář naplňovat. Děkujeme všem respondentům za účast!

Po vyhodnocení dotazníkového šetření byla vypracována studie, která byla předložena ke schválení Městské části. Poté byl zpracován prováděcí projekt, který by měl být realizován v průběhu jarních měsíců. Mrzí nás, že došlo ke zpoždění realizace projektu, ale doufáme, že se Vám výsledek bude líbit. Abyste věděli, na co se máte těšit, připojuji komentář a vizualizace architektky Ivy Hejzlarové, která studii a prováděcí projekt připravovala společně s Mirjanou Petrik, obě jsou ze sdružení Město přátelské dětem:

Na základě přání dětí a jejich rodičů bylo upuštěno od záměru vytvořit dřevěné podium v úrovni dlažby (otázka údržby a čistoty) a naopak byly přidány stoly. Keře budou prosvětleny a prostor pod nimi osázen kvetoucími trvalkami. V dotazníku se objevily další přání přesahující záměr a rozpočet projektu (odpadkové koše, mlžítko, toalety v rámci školního dvora, herní prvky), které byly spolu se studií předány úřadu MČ Praha 6.

Navržený mobiliář zachovává symetrickou kompozici řešeného prostranství a navazuje na výrazný́ prvek prostoru – dlažbu složenou do šachovnicového vzoru z černobílých dlažebních kostek. Modulární prvky respektují měřítko šachovnicového vzoru a respektují i jeho diagonální směr. Prvky jsou řazeny v přerušovaných liniích za sebou a směrem od vstupů obou škol vtahují uživatele do travnaté plochy, kde jim nabízí zázemí pro odpočinek a rozličné aktivity. Realizace proběhne na jaře 2021. Žáci základních škol budou přizváni k výsadbě trvalkových záhonů.

Irena Kučerová


Galerie