Podpořte revitalizaci prostranství před školou

21. 10. 2018

Vážení rodiče, vážení učitelé,

V říjnových školních novinách jsem Vás informovala, že máme jediničkou možnost podílet se na revitalizaci prostranství před naší i sousední základní školou. Návrh na jeho úpravu byl Městkou částí Praha 6 vyhodnocen kladně a dostal šanci. Je tedy o něm v současné době veřejně hlasováno v rámci Nápadu pro Šestku.

Současná zeleň, obklopená vysokým provozem aut, je výhodou a obrovskou příležitostí jí udělat atraktivnější a lépe využívanou. V okolí škol by měl být mobiliář vybízející k zastavení a příjemnému čekání na naše děti. Chybí zde místo, které by mohli využívat samotní žáci ve věku 7-15 let; v tomto prostoru se jich denně pohybuje cca 1200.

Prosím, podpořte tento projekt na revitalizaci prostředí před školou, které se pak stane příjemným místem pro na setkávání žáků. Realizace projektu předpokládá zapojení žáků obou škol do diskuse o konečné podobě prostranství. Moderní revitalizace s ohledem na celý koncept náměstí Svobody nabídne také místním obyvatelům a kolemjdoucím místo k zastavení a odpočinku. 

Zeptejme se dětí, jakou oázu si tu přejí. Děti by se účastnily plánovacích workshopů s architektem. Zárukou toho je předkladatelka projektu Markéta Patelová, která má s takovými projekty a workshopy zkušenosti, protože působí ve sdružení Město přátelské k dětem, z.s.

Hlasujte, prosím, do 31.10.2018 na www.napadprosestku.cz

Stačí se pomocí mobilního telefonu přihlásit, zdarma získat ověřovací kód a v kategorii velkých nápadů hlasovat pro nápad – Úprava veřejného prostoru před školami ZŠ a MŠ nám. Svobody 2 a ZŠ a MŠ E. Destinnové. Hlasovat mohou tak i děti!

Děkuji Vám všem za podporu,

Irena Kučerová

Svoboda – nadační fond přátel školy