Nápad pro Šestku – úprava prostranství před školou

10. 10. 2018

Asi před dvěma lety žáci naší školy pod vedením pana učitele Měchury vytvořili návrh, jak by chtěli, aby prostranství před naší školou vypadalo. Tento návrh však nezískal podporu. Obdobný návrh byl podán v minulém ročníku Nápadu pro Šestku, ale tentokrát se zabýval jen úpravou prostranství před sousední „Destinkou“. Také neuspěl.

To byl pro nás impuls, abychom žákům s jejich vizemi pomohli. Spojili jsme se proto s odborníky, se sdružením Město přátelské k dětem z. s., které spojuje architekty a další odborníky. Ti usilují o to, aby veřejný prostor měst sloužil lépe dětem. Výsledkem spojení je návrh na úpravu prostranství před oběma školami. Tento návrh byl Městkou částí vyhodnocen kladně a dostal šanci – probojoval se do druhého kola, ve kterém se o jeho realizaci bude veřejně hlasovat. Prosím, podpořte tento projekt na revitalizaci prostředí před školou, které se pak stane příjemným místem pro na setkávání žáků. Realizace projektu předpokládá zapojení žáků a jejich škol do diskuse o konečné podobě prostranství.

Ve středu26.9. 18:00 hod proběhlo Veřejné setkání – představení návrhů II na ZŠ Emy Destinnové, kde Markéta Patelová prezentovala náš společný nápad. Atmosféra byla příjemná, odezva ze strany MČ Praha 6 byla pozitivní. Teď nezbývá než získat dostatek hlasů! Projekt se dotýká vás a vašich dětí dnes nebo v blízké budoucnosti, proto nezapomeňte sledovat a hlasovat!!! https://www.facebook.com/napadprosestku/https://www.facebook.com/groups/275323096640235/

Kdy hlasovat?  Od 10.10. do 31.10. 2018.

Kde?https://vote.d21.me/cs/info/napadprosestkuii

https://vote.d21.me/cs/info/napadprosestkuii/proposals/5acf4a76afcd507aae25f03e-uprava-verejneho-prostoru-pred-skolami-zs-nam-svobody-2-a-zs-e-destinnove

Irena Kučerová


Galerie