“Bez dalších rodičů či pedagogů, kteří by se do práce fondu zapojili, se nám pracuje těžko.”

19. 6. 2018

Milí rodiče a přátelé,

nadační fond SVOBODA vznikl před více než dvěma lety. Někteří z rodičů a dětí se našich akcí účastní již pravidelně. Těch bylo během školního roku šest. Jejich příprav se pravidelně účastní 5-7 členů správní nebo dozorčí rady a 2-4 dobrovolníci z řad pedagogů a rodičů, a to je dlouhodobě neudržitelná situace. Příprava našich akcí není složitá a každý je lehko zastupitelný někým z vás. Jde zkrátka o to, aby se na činnosti fondu podílelo více lidí. Často se stává, že před každou akcí má i několik členů přípravného týmu něco neplánovaného, avšak důležitého. To je normální, všichni chodíme do práce a k tomu máme rodičovské povinnosti. Navíc, někteří členové fondu nás opustí z důvodu přestupu jejich dětí na víceletá gymnázia.

Tato obtížná situace má ale řešení, a to je to právě větší počet lidí, kteří se do činnosti fondu zapojí, třeba tak, že si například vyberou jen jednu nebo dvě pravidelné akce ročně, které jim nejvíce vyhovují, a s těmi nám pomohou. Jako příklad bych rád uvedl výbornou spolupráci s Martinem Hanusem, který pro fond domluvil pečení charitativních vánoček a mazanců. Možností, jak tímto nákupem pomoci nadačnímu fondu využilo mnoho z vás a my budeme moc rádi, pokud bude tato spolupráce pokračovat.

Pravidelně organizujeme bazar oblečení a dílničky pro děti. Zde by mohl pomoci každý, kdo jen chce. Jak už jsem několikrát napsal, můžete sami navrhnout, co by fond mohl ještě uspořádat, budeme jenom rádi.

Kromě výše zmíněných příkladů spolupráce bychom aktuálně velmi uvítali někoho, kdo by fondu pomohl vést účetnictví. Nikdo ze současných členů účetnictví profesionálně nerozumí a příprava a kontrola účtů a výkazů nám bere spoustu energie a času. A spolupráce při shánění finančních darů by nám také velmi pomohla.

Věřím, že se mezi vámi najde dostatek lidí, kteří naší dosavadní práci ocení tím způsobem, že se k nám přidají.

Přeji vám hezké léto.

Kryštof Hilský