VELIKONOČNÍ DÍLNA

10. 4. 2018

Před letošními Velikonocemi připravil nadační fond Svoboda pro děti výtvarnou dílnu. Obrovský zájem dětí nás maličko zaskočil, hlavně zpočátku musely děti chvíli čekat, než na ně u stolku přišla řada. Mohly si pokreslit tričko, zkrášlit sukénku, ale hlavně ozdobit vajíčko. Asi největší úspěch slavila mezi dětmi skleněná mozaika, se kterou děti vyráběly dokonalé rámečky a vajíčka. Tentokrát Svobodě obětavě pomáhaly i babičky a maminka Pavla. Bez nich bychom nával těžko zvládali, proto jim patří náš velký dík.
Výtěžek z dílny činil po odečtení nákladů cca 5.000 korun. Nadační fond Svoboda částku použije na finanční podporu žáků školy, u nichž finanční situace v jejich rodině prokazatelně neumožnuje, aby mohly vyjet na školu v přírodě nebo školní exkurze.
Děkujeme dětem na nakažlivé nadšení při práci a jejich rodičům za finanční podporu spolužákům jejich dětí.
A těšíme se na další workshop!
Pokud budete jakkoli chtít své škole pomoci, připojte se k nám, třeba finanční podporou nebo pomocí při organizace některé z dalších akcí.

Galerie