Vernisáž a výstava v galerii Skleňák

31. 1. 2018

Svoboda – nadační fond přátel školy uspořádal v galerii Skleňák výstavu prací žáků naší školy „NIKDO NEZNÁ MOJI ČTVRŤ LÉPE NEŽ JÁ“. Díla, která vznikla v rámci stejnojmenného projektu prezentují myšlenky žáků naší školy: Hedviky Zichové, Kateřiny Jačkové, Emy Nejedlé, Milana Borovka, Anežky Hurákové, Julie Votrubové, Kláry Marjanovičové a Kláry Hovorkové, jak by chtěli, aby naše čtvrť vypadala za padesát let. Co se jim na naší čtvrti libí a co ne.

Výtvarné práce a příběhy, které vznikly v rámci druhého našeho projektu „Jak asistent pedagoga pomáhá?“, představují každodenní práci asistenta pedagoga očima žáků. Jak se sami můžete přesvědčit, děti asistenta pedagoga ve třídě nevnímají jako pomocníka jen pro jednoho žáka, ale jako pedagoga, na kterého se každý z nich může obrátit pro pomoc a radu.

Poslední, ale také významnou součástí naší výstavy jsou „Příběhy našich sousedů“, což je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum, který na naší škole probíhá již pátým rokem pod vedením paní učitelky Vladimíry Horké. V rámci tohoto projektu žáci z řad dobrovolníků poznávají naši nedávnou minulost prostřednictvím příběhů pamětníků.

Vernisáž výstavy proběhla v úterý 5.12. 2017 ve vstupní hale obřadní síně Městské části Praha 6, v které nebylo k hnutí, proto mnoho hostů muselo zůstat na ulici, před vstupními dveřmi. Kromě dětí, jejich rodičů a prarodičů, pedagogů školy, členů správní a dozorčí rady nadačního fondu se vernisáže zúčastnil také velvyslanec státu Izrael Daniel Meron, zástupkyně starosty Eva Smutná, ředitelka školy Michaela Rybářová, zástupce neziskové organizace Post Bellum a řada dalších hostů, které už ani neumím vyjmenovat (za to se jim omlouvám).

Vernisáží nás skvěle provázel osvědčený moderátor školní akademie Kuba Weber, krásný projev zástupkyň tvůrců (Emy, Milany a Kláry) tlumočil Leonard Stein. Projevy byly doplněny skvělým vystoupením pěveckého sboru naší školy pod vedením paní učitelky Dany Švarcové a vánočními písněmi, které zahráli žáci pod vedením paní učitelky Báry Bučkové. Po oficiální části vernisáže následovala mikulášská oslava před „Skleňákem“, kterou pořádala Městská část Praha 6 a žáci týmu „Příběhy našich sousedů“ Eliška Šteflová, Anna Šmejkalová a Tom Koupal s paní učitelkou Vlaďkou Horkou strávili čas v příjemném neformálním rozhovoru s panem velvyslancem.

Myslím, že se výstava i vernisáž vydařily, a doufám, že žákům udělala radost. Jsem moc ráda, že jsme Vám prostřednictvím dětských výtvorů mohli ukázat skvělou a kreativní práci pedagogů naší školy, protože tyto výtvory, které jsou ještě k shlédnutí v galerii  Skleňák by bez nich nevznikly!

Výstavu jste si mohli prohlednout denně od 6.12. 2017 do 21.1.2018.

Děkuji kurátorů výstavy Ivaně Žákové Jílkové, Štěpánce Stein a Vlaďce Horké, všem pedagogům a žákům školy, bez nichž by výstava nevznikla! Děkujeme paní učitelce Daně Švarcové a Báře Bučkové a všem dětem za skvělá hudební vystoupení! Děkujeme Městské části Praha 6, vedení školy a všem rodičům a dětem za jejich podporu!

Irena Kučerová