Vyhlášení projektu pro žáky školy, který bude zakončený v září 2017 vernisáží

9. 10. 2016

NIKDO NEZNÁ MOJI ČTVRŤ LÉPE NEŽ JÁ 

aneb

Jak vidím místo, ve kterém žiju.

Hledáme kreativní a zapálené děti i mládež, aby se spolu s nadačním fondem Svoboda a ZŠ nám. Svobody 2 zapojili do ročního tematického projektu, který bude zakončen výstavou s vernisáží, aukcí a  prezentací v médiích. Projekt zahrnuje tvorbu multimediální (fotografie, video) i  klasickou (socha, malba, kresba, atd.). To necháme na Vás!!!

Tématem pilotního ročníku je „Nikdo nezná moji čtvrť lépe než já“ a vše, co se skrývá za touto větou.

Jak byste chtěli, aby vaše čtvrť  vypadala za 50 let?  Co se Vám na Vaší čtvrti libí a co ne? A proč? Co byste v ní postavili a co naopak zbourali? Mnoho dalších otázek osobního i obecného charakteru, které můžete vnést do své práce!!!

Vybraní mladí umělci pro tento projekt se budou po celý rok moci poradit s profesionály v oboru výtvarném, fotografickém i filmovém. Konzultace budou probíhat každý měsíc a budou společné pro všechny účastníky výstavy, tak aby se mohli navzájem motivovat.

Finanční prostředky na výstavu zajišťuje nadační fond Svoboda!!!

Zájemci o účast na projektu se mohou hlásit na mail  svoboda.nadacni.fond@gmail.com

Těšíme se na Vaše práce.

Svoboda – nadační fond přátel školy ve spolupráci se ZŠ nám. Svobody 2