Vyhlášení loga

3. 3. 2016

Vítězné logo výtvarné soutěže „Logo pro Svobodu nadační fond přátel školy“

V úterý 8. 2. 2016 se ve škole sešla porota, aby vybrala logo, které bude reprezentovat Svobodu – nadační fond přátel školy. Členy poroty, kromě zástupců nadačního fondu, byla paní učitelka Mgr. Ivana Žáková Jílková a zástupkyně žákovského parlamentu Magdalena Kriegerová.

Soutěže se účastnilo 62 návrhů, výběr vítězného loga byl těžký. Hlavní motivy, které se v návrzích opakovaly, byly ruce a vlaštovka se školou. Hodnocení prací bylo více kolové. Každý člen poroty nejprve vybral několik návrhů, které se mu nejvíce líbily, v dalších kolech se o vybraných návrzích hlasovalo. Hodnotila se nejen kvalita návrhu a jeho myšlenka vystihující činnost fondu, ale také vhodnost návrhu pro účely loga po grafické stránce.

V úterý 16. 2. 2016 proběhlo o velké přestávce slavnostní vyhlášení vítězného návrhu. Všechny návrhy byly vystaveny v hale školy, sešli se nejenom účastníci soutěže, ale i další žáci a zástupci pedagogického sboru a vedení školy.

Vítězem soutěže se stal Matěj Táborský. Kromě vítězného loga byla vyhlášena ještě cena poroty, kterou za svůj návrh získal Georgij Aru. Oba ocenění dostali sladkou odměnu a poukázku na vstupenky do kina IMAX – Cinema City.

Oboum mládencům blahopřejeme a všem žákům školy, kteří se se svými pracemi soutěže zúčastnili, děkujeme!

Poděkování patří také všem, kteří pomáhali soutěž a její vyhlášení organizovat, především paní učitelce Mgr. Ivaně Žákové Jílkové a celému žákovskému parlamentu. 🙂


Galerie